Kontakty na naší společnost

Regionální energetické centrum, o. p. s.
Vsetínská 78, 757 01  Valašské Meziříčí

Telefon:    + 420 732 381 428
E-mail:      rec@regec.cz
URL:          http://www.regec.cz

IČO:          26838338
DIČ:          CZ26838338

Bankovní spojení:   ČSOB, a. s. pobočka Valašské Meziříčí
Číslo účtu:             192823828/0300