REGIONÁLNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM, o. p. s.

Milí přátelé,
vítáme Vás na webových stránkách obecně prospěšné společnosti, která se věnuje prosazování úspor energie, využívání úsporných technologií, obnovitelných zdrojů energie, energetického řízení a především vzdělávání, osvětě a konzultační činnosti v těchto i dalších oblastech. Zabývá se také problematikou územních strategických dokumentů, akčními plány, konzultační činností, projektovým řízením, terénními studiemi, analýzami, studiemi proveditelnosti apod.

Společnost je v současné době v útlumu. Děkujeme za pochopení.