REGIONÁLNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM, o. p. s.

                                                      ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Milí přátelé,
vítáme Vás na webových stránkách obecně prospěšné společnosti, která se věnuje prosazování úspor energie, využívání úsporných technologií, obnovitelných zdrojů energie, energetického řízení a především vzdělávání, osvětě a konzultační činnosti v těchto i dalších oblastech. Zabývá se také problematikou územních strategických dokumentů, akčními plány, konzultační činností, projektovým řízením, terénními studiemi, analýzami, studiemi proveditelnosti apod.

Společnost také působí jako Energetické konzultační a informační středisko s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě naší běžné činnosti realizujeme několik menších projektů o nichž se můžete na našich stránkách také dočíst. Kromě toho zde najdete zatím skromnou elektronickou knihovničku, kalendář akcí a aktuality nejen z naší činnosti.

V posledních letech se zaměřujeme zejména na energetické poradenství a konzultace v rámci střediska EKIS MPO.